Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
biståndsbeslut
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • biståndsbeslut
ÅHS Defintion
slutligt beslut om att helt eller delvis bifalla eller avslå en ansökan om bistånd
Definition
slutligt beslut om att helt eller delvis bifalla eller avslå en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen
Anmärkning

Vid avslag är biståndsbeslutet möjligt att överklaga.

Ämnesområde
Handläggning
Beslutad
Beslutad 2011