Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
efterlevandesamtal
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • efterlevandesamtal
Definition
samtal mellan vård- och omsorgspersonal och den avlidnas närstående en tid efter dödsfallet
Anmärkning

Palliativ vård slutar inte i och med dödsfallet, utan inbegriper visst organiserat stöd till närstående för att hantera sin situation även efter dödsfallet. Samtalen utformas olika beroende på syfte.

Ämnesområde
Palliativ vård
Beslutad
Beslutad 2011