Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
döendefas
Termstatus
Tillåten
Synonymer
  • döende
  • döendefas
Definition
det skede när individens livsviktiga funktioner sviktar och symtom visar att döden är nära
Ämnesområde
Palliativ vård
Beslutad
Beslutad 2011