Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
artificiell nutrition
Termstatus
Tillåten
Synonymer
  • artificiell näringstillförsel
  • artificiell nutrition
Definition
näringstillförsel på konstgjord väg
Anmärkning

Artificiell nutrition är ett internationellt överordnat begrepp för enteral nutrition och parenteral nutrition.

Ämnesområde
Nutrition
Beslutad
Senast beslutad 2019