Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
expedieringsdel
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • expedieringsdel
Definition
(inom läkemedelsstatistiken och apoteksverksamheten:) del av läkemedelsexpediering då olika läkemedelsvaror av samma läkemedelsprodukt lämnas ut
Anmärkning

Varje förpackningsstorlek motsvarar en expedieringsdel.

Om t.ex. 75 tabletter har skrivits ut men det bara finns förpackningsstorlekarna 25 och 50 tabletter ger det 1 läkemedelsexpediering (recipe) med 2 expedieringsdelar. Om 2 x 100 tabletter har skrivits ut och man expedierar 1 x 100 + 2 x 50 så blir det också 1 läkemedelsexpediering med 2 expedieringsdelar.

Varje expedieringsdel motsvarar en varurad inom Apotekens Service AB:s läkemedelsstatistik.

Termen reciperad har tidigare använts för begreppet expedieringsdel.

Varje läkemedelsexpediering motsvarar ett recipe inom läkemedelsstatistiken.

Tidigare synonymer till recipe var receptpost och läkemedelspost.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2011