Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
homeopatiskt läkemedel
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • homeopatiskt läkemedel
Definition
läkemedel som framställts enligt en homeopatisk tillverkningsmetod
Anmärkning

Den homeopatiska tillverkningsmetoden baseras bland annat på olika spädningsförfaranden.

Exempel på råvaror som används i homeopatiska läkemedel, HOM: växt-, djur- och mineralextrakt, gifter, hormoner och mikroorganismer. I Sverige måste råvaror som används i homeopatiska läkemedel spädas ut minst 10 000 gånger innan slutprodukten är färdig.

Tillverkningsmetoden beskrivs i Europeiska farmakopén eller, om så inte är fallet, i de farmakopéer som för närvarande används officiellt i medlemsstaterna.

Försäljning av homeopatiska läkemedel är inte begränsad till apotek.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2010