Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
förebyggande insats
Termstatus
Tillåten
Synonymer
  • förebyggande åtgärd
  • förebyggande insats
Definition
(inom vård och omsorg:) åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem
Anmärkning

Förebyggande åtgärder delas in i primär- och sekundärprevention. Man brukar även tala om tertiärprevention, men vi avråder från denna term och hänvisar till termerna behandling och rehabilitering.

Ämnesområde
Vård och omsorg
Beslutad
Beslutad 2009