Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
farligt ämne
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • farligt ämne
Definition
ämne vars kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära egenskaper innebär en fara för människa eller miljö
Anmärkning

Ibland används CBRN som samlingsnamn för farliga ämnen. C =Chemical; B = Biological; R = Radiological; N = Nuclear.

Ämnesområde
Katastrofmedicin
Beslutad
Senast beslutad 2008