Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
fullständig personsanering
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • fullständig personsanering
Definition
se anmärkning
Anmärkning

När alla skadliga ämnen är avlägsnade från en person talar man om fullständig personsanering. Denna utförs av hälso- och sjukvården i fast saneringsenhet på sjukhus eller vid utgången av varm zon om det inte är en livräddande personsanering.

Ämnesområde
Katastrofmedicin
Beslutad
Beslutad 2008