Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
försäljningssätt
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • försäljningssätt
Definition
(inom läkemedelsstatistiken:) försäljning i öppen vård och försäljning till sluten vård
Anmärkning

I försäljning i öppen vård ingår:
- förskrivning i öppen vård (till patient)
- rekvisition i öppen vård
- egenvård (OTC-försäljning)

I försäljning till sluten vård ingår:
- rekvisition till sluten vård (t.ex. slutenvårdsmottagningar)
- rekvisition till vissa öppenvårdsinrättningar med slutenvårdsavtal (t.ex. öppenvårdsmottagningar, kriminalvårdsanstalter).

Den totala försäljningen är summan av försäljning i öppen vård och försäljning till sluten vård.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2006