Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
förskriven totalmängd
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • förskriven totalmängd
Definition
den mängd som enligt receptet är avsedd att totalt expedieras över alla iterationer
Anmärkning

Mängd att expediera multiplicerat med antalet iterationer.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2005