Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
expedieringsintervall
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • expedieringsintervall
Definition
minsta tidsintervall som ska förflyta mellan två expedieringar på samma recept
Anmärkning

Expedieringsintervall anges endast på itererade recept.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2005