Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
expedierat recept
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • expedierat recept
Definition
recept som någon gång har expedierats
Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2005