Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
engångsrecept
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • engångsrecept
Definition
recept som är avsett att expedieras endast en gång
Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2005