Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
behandling
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • behandling
Definition
se anmärkning
Anmärkning

Behandling är en av åtgärdsgrupperna i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. Denna grupp avser åtgärder som syftar till att förebygga ohälsa eller bevara eller förbättra den enskildes hälsotillstånd.

Exempel på behandling är läkemedelsbehandling, medicinteknisk behandling, funktions- och aktivitetsträning, manuell behandling, psykologisk och psykosocial behandling och förebyggande behandling.

De övriga åtgärdsgrupperna är:
· utredning
· kompensation
· samordning
· information och undervisning
· administrativ handläggning

Ämnesområde
Vård och omsorg
Beslutad
Beslutad 2005