Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
apotek
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • apotek
Definition
enhet för detaljhandel med läkemedel, som har farmaceutisk bemanning
Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2005