Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
hälso- och sjukvårdsutbud
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • hälso- och sjukvårdsutbud
Definition
utbud av hälso- och sjukvård som tillhandahålls i en hälso- och sjukvårdsverksamhet
Anmärkning

Utbudet i olika hälso- och sjukvårdsverksamheter varierar beroende på verksamhetens åtagande, kompetens och resurser.

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Beslutad 2004