Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
hälsocentral
Termstatus
Rekommenderad
Jämför
Synonymer
  • hälsocentral
ÅHS Defintion
vårdenhet med mottagningsverksamhet inom primärvård
Definition
vårdenhet med mottagningsverksamhet inom primärvård
Anmärkning

Vårdcentral kan drivas i såväl offentlig som privat regi.

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Beslutad 2004