Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
hemvård
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • hemvård
Definition
vård och omsorg när den ges i den enskildes bostad eller motsvarande
Anmärkning

Avser hemsjukvård och hemtjänst.

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Beslutad 2004