Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
besöksorsak
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • besöksorsak
ÅHS Defintion
En besöksorsak är en uppgift om ett hälsotillstånd, ett symtom, ett besvär eller sjukdom som utgör orsaken till att en patient tagit kontakt med vården och som angivits av en yrkesutbildad person, dock ej läkare och tandläkare.
Definition
orsak till vårdkontakt som hälso- och sjukvårdspersonal anger
Anmärkning

Begreppet ska inte förväxlas med sökorsak, som anges av patient, företrädare för patient eller tredje part. Termen vårdkontaktsorsak ersatte besöksorsak som rekommenderad term 2021.

Ämnesområde
Vårdkontakter
Beslutad
Senast beslutad 2021