Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
helikopterlandningsplats
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • helikopterlandningsplats
Definition
plats där det är möjligt för helikopter att landa och starta
Anmärkning

Inom ett skadeområde ansvarar räddningsledaren för att utse helikopterlandningsplats.

Ämnesområde
Katastrofmedicin
Beslutad
Beslutad 2003