Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
drabbad
Termstatus
Rekommenderad
Jämför
Synonymer
  • drabbad
Definition
person som varit utsatt för traumatisk upplevelse
Anmärkning

Upplevelsen kan vara såväl psykisk som fysisk.

Ämnesområde
Katastrofmedicin
Beslutad
Beslutad 2003