Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
generiskt läkemedel
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • generiskt läkemedel
  • generikum
Definition
läkemedel med samma aktiva substans som annat läkemedel och där läkemedlen kan anses likvärdiga
Anmärkning

ATC-koden är 7-ställig och lika. Styrkan och läkemedelsformen kan vara olika. Ett läkemedel behöver därför inte vara utbytbart för att det är generiskt. Läkemedelsverket avgör vilka läkemedelsprodukter som är utbytbara.

För utbytbarhet gäller att läkemedelsprodukterna ska ha samma aktiva beståndsdel, läkemedelsform, styrka samt medicinsk jämförbarhet och jämförbar förpackning.

Utbytbarhet kommer inte i fråga om skillnader finns i hanterbarhet, sväljbarhet, smak (gäller t.ex. för barn) eller typ av frisättning. Utbytbarhet kommer inte heller i fråga om väsentliga skillnader finns i indikation mellan två generiska läkemedel. Utbytbarhet är inte heller aktuellt när dosen ligger inom snävt terapeutiskt intervall.

I dagligt tal används termerna synonym och synonymt läkemedel med i princip samma betydelse som generiskt läkemedel.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2006