Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
DDD/TIND
Termstatus
Tillåten
Synonymer
  • DDD/1000 invånare och dag
  • DDD/TIND
Definition
antal dygnsdoser fördelat på befolkningen
Anmärkning

Antalet dygnsdoser av det aktuella läkemedlet som genomsnittligt sett kan sägas konsumeras av en given del av befolkningen, i detta fall 1000 invånare, i det aktuella området.
DDD står för defined daily doses.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2003