Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
DDD
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • DDD
Definition
förmodad genomsnittlig dygnsdos då läkemedel används av en vuxen vid läkemedlets huvudindikation
Anmärkning

Om möjligt anges DDD i mängd aktiv substans. När det inte är möjligt anges DDD i antal enheter, dvs. tabletter, milliliter etc. DDD klassificeras efter internationella terapitraditioner. Vissa läkemedel, t.ex. hudkrämer, saknar DDD.
DDD står för defined daily doses.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2003