Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
ATC-kod
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • ATC-kod
Definition
klassifikationskod för gruppering av läkemedel i fem nivåer
Anmärkning

Nivå 1: Anatomisk huvudgrupp, 14 st (1-ställig)
Nivå 2: Terapeutisk undergrupp (3-ställig)
Nivå 3: Farmakologisk undergrupp (4-ställig)
Nivå 4: Kemisk undergrupp (5-ställig)
Nivå 5: Kemisk substans (7-ställig). För humanläkemedel gäller ATC-kod: A-V.
Nationellt grupperas även varor som inte är läkemedel. Ex.: medicintekniska produkter har ATC-kod W-Z.
ATC står för Anatomical Therapeutic Chemical Classification System.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2003