Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
överklagande
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • överklagande
Definition
begäran att beslut ska prövas i högre instans och ändras enligt yrkande
Anmärkning

Beslut får överklagas av den som beslutet rör om det gått honom/henne emot.

Ämnesområde
Juridik
Beslutad
Beslutad 2003