Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
företagshälsovård
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • företagshälsovård
Definition
oberoende medicinsk expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering
Anmärkning

Arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Beslutad 2003