Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
ICF
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • ICF
Definition
se anmärkning
Anmärkning

ICF står för International Classification of Functioning, Disability and Health (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård