Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
behandlingsplan
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • behandlingsplan
Definition
se under anmärkning till vårdplan
Ämnesområde
Planer