Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
beredskap
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • beredskap
Definition
tillstånd att vara beredd på kommande händelseutveckling
Ämnesområde
Katastrofmedicin
Beslutad
Beslutad 2006