Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
höjd beredskap
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • höjd beredskap
ÅHS Defintion
beredskap att stärka försvarsförmåga
Definition
beredskap att stärka Sveriges försvarsförmåga
Ämnesområde
Katastrofmedicin
Beslutad
Beslutad 2006