Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
allvarlig händelse
Termstatus
Tillåten
Synonymer
  • särskild händelse
  • allvarlig händelse
Definition
händelse som är så omfattande eller krävande att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt
Anmärkning

Särskild händelse används inom hälso- och sjukvård för olika typer av samhällsstörningar, inklusive misstanke eller hot om sådana. Exempel: transportolyckor, explosioner, bränder, utbrott av allvarlig smitta, spridning av farliga ämnen, infrastrukturstörningar, publika evenemang, statsbesök samt psykosocial påverkan på samhället.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap används termen allvarlig händelse. Termbankens definition skiljer sig något från föreskriftens, men avser samma begrepp.

Ämnesområde
Katastrofmedicin
Beslutad
Senast beslutad 2018