Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
autentisering
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • autentisering
Definition
kontroll av uppgiven identitet
Källa till definition
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informations-hantering och journalföring i hälso- och sjukvården
Ämnesområde
Personuppgifter
Beslutad
Beslutad 2009