Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
allmäntjänstgöring för läkare
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • allmäntjänstgöring för läkare
Definition
praktisk tjänstgöring efter läkarexamen för att kunna bli legitimerad läkare
Källa till definition
Proposition 1997/98:5, Läkarnas vidareutbildning
Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Beslutad 2003