Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
fullständig kroppsbesiktning
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • fullständig kroppsbesiktning
Definition
undersökning av kroppens håligheter och själva kroppsytan
Anmärkning

Fullständig kroppsbesiktning med undersökning av kroppens håligheter får endast ske genom beslut enligt rättegångsbalken av undersökningsledare, åklagare eller domstol.

Den som misstänks för brott varpå fängelse kan följa undersöks för att därigenom utröna om han i smugglingssyfte t.ex. svalt narkotika eller placerat det i ändtarmen.

Ämnesområde
Juridik
Beslutad
Beslutad 2003