Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
avslagsbeslut
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • avslagsbeslut
  • avslag
ÅHS Defintion
slutligt beslut om att helt eller delvis avslå en ansökan
Definition
slutligt beslut om att helt eller delvis avslå en ansökan om bistånd eller begäran om LSS-insats
Anmärkning

Ett avslagsbeslut är möjligt att överklaga.

Ämnesområde
Handläggning
Beslutad
Beslutad 2011