Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
förbrukningsartikel
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • förbrukningsartikel
Definition
vara som fortlöpande förbrukas
Källa till definition
Nationalencyklopedins ordbok
Anmärkning

Inom läkemedelsstatistiken innebär förbrukningsartikel artikel som patient behöver för egenkontroll av medicinering, för att tillföra kroppen läkemedel eller vid stomi.
Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, fastställer priser på förbrukningsartiklar.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2006