Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
efternamn
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • efternamn
Definition
namn som anger släkt- eller familjetillhörighet
Källa till definition
Nationalencyklopedins ordbok
Ämnesområde
Personuppgifter
Beslutad
Beslutad 2004