Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
förnamn
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • förnamn
Definition
persons individuella namn eller dopnamn
Källa till definition
Nationalencyklopedins ordbok
Anmärkning

Ofta flera, varav ett är tilltalsnamn.

Ämnesområde
Personuppgifter
Beslutad
Beslutad 2004