Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
enhet
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • enhet
Definition
fastlagt jämförelsevärde av en storhet
Källa till definition
Nationalencyklopedin
Anmärkning

Exempel på enheter är för vikt milligram, mg, för tid sekund, s och för energi joule, J.

Ämnesområde
Allmänna begrepp
Beslutad
Beslutad 2003