Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
beredning
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • beredning
Definition
(av prov:) behandling som förbereder för användning
Källa till definition
Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Anmärkning

Även förvaring kan vara en användning. Använd inte den svårtolkade termen provtyp när resultatet av en viss beredning avses.

Ämnesområde
Biobanker
Beslutad
Beslutad 2009