Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
beslutsoförmögen
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • beslutsoförmögen
  • utan beslutsförmåga
ÅHS Defintion
som pga. sjukdomstillstånd eller motsvarande ej är i stånd att fatta samtyckesbeslut
Definition
(om provgivare:) som pga. sjukdomstillstånd eller motsvarande ej är i stånd att fatta samtyckesbeslut
Källa till definition
Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Anmärkning

Observera att en person som är osäker (inte kan bestämma sig, har beslutsvånda etc.) inte räknas som beslutsoförmögen.

Ämnesområde
Roller
Beslutad
Beslutad 2009