Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
biobankscentrum
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • biobankscentrum
Definition
organisatorisk enhet som är ansvarig för samordning och övergripande kontroll av biobankshanteringen på landstings- eller regionnivå
Källa till definition
Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Anmärkning

Organisationsformerna varierar mellan landstingen, och det förekommer även andra benämningar än biobankscentrum. Biobankscentrumen ska bl.a. ansvara för de regionala biobanksregistren.

Ämnesområde
Biobanker
Beslutad
Beslutad 2009