Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
huvudman
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • huvudman
Definition
myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för viss verksamhet
Källa till definition
Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Anmärkning

I vissa fall behöver man specificera olika typer av huvudmän. Detta görs genom en bestämning, t.ex. biobankshuvudman respektive forskningshuvudman.

Ämnesområde
Roller
Beslutad
Beslutad 2009