Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
biobanksansvarig
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • biobanksansvarig
Definition
fysisk person som utsetts av biobankshuvudman att ansvara för en biobank och för den organisatoriska enhet som förvaltar den
Källa till definition
Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Anmärkning

Landstingen har organiserat sina biobanker och ansvarsfördelningen på olika sätt. Detta medför att biobanksansvariga kan återfinnas på olika organisatoriska nivåer. Den biobanksansvarige ansvarar bl.a. för att biobankslagen efterlevs.

Ämnesområde
Biobanker
Beslutad
Beslutad 2009