Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
förmyndarskap
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • förmyndarskap
Definition
förvaltning av omyndigs egendom samt befogenheter att företräda denne i andra angelägenheter än dem som rör dennes person
Källa till definition
Juridikens termer 1988
Ämnesområde
Roller
Beslutad
Beslutad 2004