Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
handling
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En handling är en framställning i skrift eller bild eller en på elektronisk väg eller på annat sätt åstadkommen framställning som kan läsas, avlyssnas eller annars uppfattas med tekniska hjälpmedel.