Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
anmälningsplikt
Termstatus
Tillåten
Synonymer
  • anmälningsskyldighet
  • anmälningsplikt
Definition
skyldighet enligt lag att anmäla någon eller något
Källa till definition
Baserad på Nationalencyklopedin
Ämnesområde
Juridik
Beslutad
Beslutad 2010