Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
förmyndare
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • förmyndare
Definition
person som utövar förmynderskap
Ämnesområde
Roller
Beslutad
Beslutad 2004